Przed spotkaniem

Powiedz mi o swoich planach, przedyskutujmy ryzyka, poszukam rozwiązania.

Ostatnia aktualizacja 15.10.2018 r.

Proponuję rozpocząć od zapoznania się z ankietą. Wymieniłem w niej najważniejsze choć nie wszystkie tematy, w których mogę Państwu pomóc. Przygotowałem ją by dać Państwu możliwość przeanalizowania co jest dla Państwa ważne i na jakie ryzyka są Państwo narażeni. W ten sposób, jak również proponując spotkania ogólne chcę zmniejszyć liczbę sytuacji, w których klient nie otrzymał wsparcia w trudnej sytuacji dlatego, że nie wiedział, że może się się na taką okoliczność zabezpieczyć.

W miarę możliwości będę dodawał i aktualizował najważniejsze informacje o produktach i danych potrzebnych do przygotowania propozycji.