O mnie

Ostatnia aktualizacja 05.11.2018 r.

Jako agent wyłączny nr RAU 11179612/A działam na rzecz:
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa; KRS: 0000021971, NIP: 5271754073, REGON: 012634451
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa; KRS: 0000028261, NIP: 5251565015, REGON: 012267870

Jestem przedstawicielem:
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa; KRS: 0000176359, NIP: 5213259888, REGON: 015555893

Jako osoba wykonująca czynności agencyjne w imieniu agenta:
"ALLIANZ POLSKA SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nr RAU 11136665/A
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa; KRS: 0000025291, NIP: 5213056381, REGON: 016188184 działam na rzecz:
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES SPÓŁKA AKCYJNA
Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa; KRS: 0000156966; NIP: 5213231588, REGON: 015319879
AWP Health & Life SA zarejestrowana we Francji, pod numerem 401 154 679 RCS w Bobigny. Oddział w Irlandii zarejestrowany jest w irlandzkim urzędzie rejestracji spółek (Irish Companies Registration Office) pod numerem: 907619, adres: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland (Irlandia). Spółka podlega prawu francuskiemu.

Informacje, których przekazanie wymagane jest przez art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486)