Aktualności

Ostatnia aktualizacja 01.06.2019 r.

Promesa jest jednostronnym zobowiązaniem Towarzystwa Ubezpieczeniowego do objęcia ochroną na określonych w niej warunkach. Zabezpiecza Ubezpieczającego i Ubezpieczonego przed odmową wystawienia polisy, gdy będzie ona potrzebna. Dotyczy tylko ubezpieczeń dobrowolnych, w których Ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy. Od 8 stycznia 2008r. wszystkie ubezpieczenia do kontraktu z NFZ są ubezpieczeniami obowiązkowymi. W ubezpieczeniach obowiązkowych funkcję promesy pełni zapis:
Art. 5. pkt. 1. ust. 2. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu obowiązkowym tylko od Ubezpieczającego (osoby podpisującej polisę i płacącej składkę) zależy, czy dojdzie do zawarcia umowy.

W Zarządzeniu Prezesa NFZ jest napisane:§ 14. 1. 6) kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy;

Jakie dokumenty proponuję w takim razie złożyć?
podmiot, który już wykonuje działalność leczniczą: kopię polisy OC obowiązkowego, a jeżeli okres ubezpieczenia kończy się przed końcem kontraktu z NFZ oświadczenie, że umowa OC będzie kontynuowana przez cały okres trwania kontraktu np. następującej treści:
Oświadczam, że przez cały okres trwania umowy będę kontynuować obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 866) lub zgodnych z aktualnymi przepisami w razie ich zmiany.
podmiot, który rozpocznie wykonywanie działalności leczniczej po złożeniu oferty (i oczywiście najpóźniej w dniu udzielania świadczeń zdrowotnych): kopię polisy OC obowiązkowego z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej (Data, którą podali Państwo w Rubryce 14 księgi rejestrowej) i oświadczenie jak w przypadku powyżej lub
Oświadczenie, że przed rozpoczęciem wykonywania działalności leczniczej (i dla pewności rozpoczęciem udzielania świadczeń w ramach kontraktu) wykupi OC obowiązkowe np:
Oświadczam, że przed rozpoczęciem wykonywania działalności leczniczej i rozpoczęciem udzielania świadczeń w ramach umowy wykupię obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 866). Ubezpieczenie będę kontynuować przez cały okres trwania umowy na warunkach określonych w tym Rozporządzeniu lub zgodnie z aktualnymi przepisami w razie ich zmiany.
świadczeniodawca nie będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, który ma już umowę z NFZ i chce ją przedłużyć: kopię polisy OC obowiązkowego, a jeżeli okres ubezpieczenia kończy się przed końcem kontraktu z NFZ oświadczenie, że umowa OC będzie kontynuowana przez cały okres trwania kontraktu np. następującej treści:
Oświadczam, że przez cały okres trwania umowy będę kontynuować obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 293, Poz. 1728) lub zgodnych z aktualnymi przepisami w razie ich zmiany.
świadczeniodawca nie będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, który nie ma aktualnie kontraktu z NFZ: kopię polisy z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się w dniu planowanego rozpoczęcia wykonywania kontraktu i oświadczenie, że będzie przedłużana jak powyżej lub,
oświadczenie, że przed rozpoczęciem udzielania świadczeń w ramach kontraktu wykupi OC obowiązkowe np:
Oświadczam, że przed rozpoczęciem udzielania świadczeń w ramach umowy wykupię obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 293, Poz. 1728). Ubezpieczenie będę kontynuować przez cały okres trwania umowy na warunkach określonych w tym Rozporządzeniu lub zgodnie z aktualnymi przepisami w razie ich zmiany.

Nie zdarzyło mi się by mój klient miał z mojego powodu problem z dokumentacją konkursową, ale proszę pamiętać, że nie ja oceniam poprawność oferty!