Aktualności

Ostatnia aktualizacja 05.11.2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. najpóźniej na 12 godzin przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi mam obowiązek przekazać Państwu
Dokument zawierający kluczowe informacje (Key Information Document – KID)

Dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie oraz oferowanych w ramach tego produktu ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.
Można się z niego dowiedzieć, m.in. o:
– ryzyku;
– kosztach;
– potencjalnych zyskach i stratach.
Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia.