Aktualności

Ostatnia aktualizacja 21.08.2019 r.

UWAGA!!! Po 31.08.2019 zaostrzenie kryteriów stanu zdrowia pozwalających skorzystać z umowy!!!

Czy mają Państwo wrażenie, że wzrasta liczba zachorowań na nowotwory? Że choruje coraz więcej osób młodych? Że zapadają na te choroby osoby z rodzin, w których dotychczas nikt nie miał zdiagnozowanego raka?

Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny polskiego społeczeństwa. Od 2003 r. co roku stwierdza się ponad 120 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym w ciągu 2015 r. stwierdzono ich już ponad 160 tys., tj. o prawie 22 tys. więcej niż w roku 2010. Wskaźnik zachorowalności wyniósł 416 przypadków na 100 tys. ludności, podczas gdy na początku dekady (w 2000 r.) – 299, czyli o 117 przypadków mniej.

W 2016 roku do Krajowego Rejestru Nowotworów wpłynęły informacje o ponad 164 tys. nowych zachorowaniach i stwierdzono niemal 100 tys. zgonów z tego powodu.

Mogą Państwo zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór stosując profilaktykę, gdy jednak pojawi się niekorzystna diagnoza, obok szoku i niedowierzania najczęściej pojawia się pytanie: Jakie mam szanse?

Obok zaatakowanego przez nowotwór organu i zaawansowania choroby ważne jest też gdzie i jak się leczymy. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych jest w Polsce wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej, o około 20% u mężczyzn i około 10% u kobiet...

Jak mogę pomóc wygrać z rakiem?

Wdrażając jak najszybciej odpowiednie ubezpieczenie.

Mam w ofercie kilka możliwych rozwiązań jednak wśród nich wyróżnia się:

Allianz Best Doctors

W ramach umowy mają Państwo zagwarantowaną drugą diagnozę oraz leczenie w zagranicznych klinikach, które mają największe osiągnięcia w leczeniu Państwa choroby:

Informacje jak działa ubezpieczenie znajdą Państwo na stronie Allianz.

Poniżej uzupełniam je o szczegóły techniczne:

Umową objęte jest zdiagnozowania nowotworu (w tym zmian przednowotworowych i nowotworów przedinwazyjnych in situ) lub potrzeby przeprowadzenia:
– zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych,
– zabiegu kardiochirurgicznego wymiany lub naprawy zastawki,
– zabiegu neurochirurgicznego,
– przeszczepu od żywego dawcy narządów lub przeszczepu szpiku kostnego.

Allianz Best Doctors jest umową dodatkową do wybranych indywidualnych ubezpieczeń na życie:
Plan na dziś i jutro – warunki ubezpieczenia od str. A122 OWU
Plan pełnej ochrony – warunki ubezpieczenia od str. 126 OWU
Można ją również dołączyć do ubezpieczenia:
Plan z gwarancją kapitału – warunki ubezpieczenia od str. 91 OWU
ale nie polecam takiego rozwiązania osobom pełnoletnim ponieważ umowa musi się zakończyć najpóźniej w wieku 70 lat.

Umowę dodatkową Allianz Best Doctors można dołączyć zarówno przy zawieraniu polisy jak i w czasie jej trwania na rzecz osoby, która nie ukończyła 65 lat i której stan zdrowia pozwala na udzielenie odpowiedzi "Nie" na wszystkie pytania w ankiecie medycznej.

UWAGA!!! Zamieszczona ankieta obowiązuje do 31.08.2019. Od 01.09.2019 liczba pytań wzrośnie do 13. Wśród nich pojawi się pytanie o choroby biologicznych rodziców i rodzeństwa. Dla wielu osób, które dziś spełniają kryteria stanu zdrowia oznacza to brak możliwości skorzystania z umowy po zmianie!

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po 180 dniach od daty wskazanej w polisie lub aneksie do polisy. Umowa jest zawierana na okres jednego roku i przedłuża się automatycznie na kolejne okresy roczne jednak nie dłużej niż do rocznicy polisy przed ukończeniem 85 lat. (Inne ubezpieczenia dotyczące choroby wygasają gdy ubezpieczony ukończy 65 lat – polisy indywidualne, 70 lat – polisy grupowe).
Allianz ma prawo odmówić przedłużenia umowy na kolejny rok, Państwo mogą ją wyłączyć z polisy od najbliższego terminu płatności składki.

Ile to kosztuje i dlaczego tak mało?
Składka dodatkowa za włączenie tej umowy do polisy zależy od wieku i na dzień dzisiejszy wynosi:
– 45 zł miesięcznie dla osób w wieku do 18 lat,
– 85 zł miesięcznie dla osób w wieku 19 – 64 lata,
– 130 zł miesięcznie dla osób w wieku 65 – 84 lata,
Niska cena przy sumie ubezpieczenia 1 000 000 euro / 2 000 000 euro wynika z efektu skali (ponad 42 000 000 ubezpieczonych) oraz zakresu chorób objętych ubezpieczeniem, w związku z tym ubezpieczenia polegające na wypłacie świadczenia pieniężnego w razie tzw. poważnego zachorowania są uzupełnieniem, a nie alternatywą dla Allianz Best Doctors i nie warto z nich rezygnować.

Chcą Państwo zwiększyć szanse swoje lub najbliższych na wygraną z rakiem?
Proszę o kontakt najpóźniej 250 dni przed zdiagnozowaniem choroby objętej umową Allianz Best Doctors* i nie później niż przed zdiagnozowaniem chorób wymienionych w ankiecie medycznej.

*180 dni karencji + 62 dni maksymalny okres oceny ryzyka przez Allianz + 8 dni na ustalenie terminu spotkania i podpisania wniosku o ubezpieczenie.