Aktualności

Ostatnia aktualizacja 09.01.2019 r.

Umową objęte jest zdiagnozowania nowotworu (w tym zmian przednowotworowych i nowotworów przdinwazyjnych in situ) lub potrzeby przeprowadzenia:
– zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych,
– zabiegu kardiochirurgicznego wymiany lub naprawy zastawki,
– zabiegu neurochirurgicznego,
– przeszczepu od żywego dawcy narządów lub przeszczepu szpiku kostnego.

Umowa może być zawarta na rzecz osoby, która nie ukończyła 65 lat i której stan zdrowia pozwala na udzielenie odpowiedzi "Nie" na wszystkie pytania w ankiecie medycznej.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po 180 dniach od daty wskazanej w polisie lub aneksie do polisy. Umowa jest zawierana na okres jednego roku i przedłuża się automatycznie na kolejne okresy roczne jeżeli żadna ze stron nie złoży drugiej stronie oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy. Umowa nie może trwać dłużej niż do rocznicy polisy przed ukończeniem 85 lat.

Opis umowy z przykładami udzielonej pomocy znajdą Państwo w folderze.

Allianz Best Doctors jest umową dodatkową do wybranych indywidualnych ubezpieczeń na życie:
Plan na dziś i jutro – warunki ubezpieczenia od str. A122 OWU
Plan z gwarancją kapitału – warunki ubezpieczenia od str. 91 OWU
Plan pełnej ochrony – warunki ubezpieczenia od str. 126 OWU
Można ją dołączyć zarówno przy zawieraniu polisy jak i w czasie jej trwania.

Ile to kosztuje?
Składka dodatkowa za włączenie tej umowy do polisy zależy od wieku i na dzień dzisiejszy wynosi:
– 45 zł miesięcznie dla osób w wieku do 18 lat,
– 85 zł miesięcznie dla osób w wieku 19 – 64 lata,
– 130 zł miesięcznie dla osób w wieku 65 – 84 lata,
W razie zainteresowania ubezpieczeniem życia i zdrowia proszę o kontakt.